Thực hiện kế hoạch Tháng Thanh niên năm 2024, hôm nay, ngày 20/3, Đoàn trường Cao đẳng Quảng Nam phối hợp tổ chức chương trình Hành trình địa chỉ đỏ năm 2024, về với Khu tưởng tiệm Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Võ Chí Công - thuộc...