Tài liệu sinh hoạt Chi đoàn tháng 10/2022

Tài liệu sinh hoạt Chi đoàn tháng 5/2022

Tài liệu sinh hoạt Chi đoàn tháng 4/2022

Tài liệu sinh hoạt Chi đoàn tháng 3/2022

Tài liệu sinh hoạt Chi đoàn tháng 2/2022

Tài liệu sinh hoạt Chi đoàn tháng 1/2022

Tài liệu Sinh hoạt Chi đoàn tháng 11/2021

Trân trọng gửi đến các đồng chí BCH Liên chi đoàn, Chi đoàn, cán bộ Đoàn, ĐVTN nội dung tài liệu sinh hoạt chi đoàn tháng 10/2021.

Ngày 02/9/1945, tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc bản “Tuyên ngôn Độc lập” khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Kể từ thời khắc đó, toàn thể dân tộc Việt Nam đã cảm nhận niềm hạnh phúc thiêng liêng khi đất nước bước sang trang sử mới.

Trân trọng gửi đến các đồng chí BCH Liên chi đoàn, Chi đoàn, cán bộ Đoàn, ĐVTN nội dung tài liệu sinh hoạt chi đoàn tháng 8/2021.

Bản tin sinh hoạt Chi đoàn tháng 7/2021

Đoàn thanh niên giới thiệu đến các đồng chí Tài liệu sinh hoạt Chi đoàn tháng 6/2021 để triển khai trong buổi sinh hoạt định kỳ ở Chi đoàn.

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã để lại cho chúng ta và các thế hệ mai sau một gia tài đồ sộ, một di sản hết sức quý báu, đó là tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh.

Tài liệu sinh hoạt Chi đoàn tháng 4/2021

Bản tin sinh hoạt chi đoàn tháng 3

1, 2  Trang sau