Kính gửi các đồng chí cán bộ đoàn và đoàn viên thanh niên kế hoạch công tác Đoàn và phong trào Thanh thiếu niên năm 2023 của Đoàn trường Cao đẳng Quảng Nam

Ngày đăng: Thứ ba - 28/02/2023 13:50
Nội dung kế hoạch: Kế hoạch công tác Đoàn và phong trào Thanh thiếu niên năm 2023.pdf
Tác giả bài viết: Đoàn Thanh niên
Bình luận ngay